lien-he

Liên hệ Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Bách Khoa

Mọi thông tin xin quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Bách Khoa theo:
 Số 92, Tổ 3 - Khu Tân Bình - Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
 0838.81.91.91
 0838.81.91.91
 bachkhoapro.edu@gmail.com
 www.bachkhoapro.info