dao-tao-theo-nhu-cau

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bách Khoa nhận đào tạo theo nhu cầu của người học theo các lĩnh vực đào tạo tin học. ngoại ngữ, kế toán, năng khiếu...

Hãy đến với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bách Khoa để nâng cáo kiến thức của bạn trong một kỹ năng nào đó bạn đang còn thấy mình thiếu hoặc yếu. Bách Khoa cam kết chất lượng đào tạo và thời gian học thuận lợi nhất cho bạn.