dao-tao-ngoai-ngu

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bách Khoa chuyên đào tạo ngoại ngữ với các lĩnh vực: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Việt cho người nước ngoài.
Mời bạn chọn lĩnh vực muốn học dưới đây để xem nội dung chi tiết. Cũng như đăng ký học ở nút "ĐĂNG KÝ HỌC" cuối bài viết.

1. Tiếng Anh Mất Gốc
2. Tiếng Anh Giao Tiếp
3. Tiếng Anh A2
4. Tiếng Anh B1, B2
5. Tiếng Anh Trẻ Em
6. Tiếng Trung Quốc
7. Tiếng Trung Trẻ Em
8. Tiếng Hàn Quốc
9. Tiếng Hàn Trẻ Em