dao-tao-ke-toan

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bách Khoa đào tạo kế toán, kế toán trưởng. 
Mời bạn chọn lĩnh vực muốn học dưới đây để xem nội dung chi tiết. Cũng như đăng ký học ở nút "ĐĂNG KÝ HỌC" cuối bài viết.

1. Đào Tạo Kế Toán
2. Đào Tạo Kế Toán Trưởng