Khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc tháng 5 vào ngày 09 tháng 5 năm 2020

Do nhu cầu học viên của tháng 5 khá nhiều, với nhiều trình độ học viên khác nhau cùng với mong muốn mở rộng quy mô đào tạo nên em quyết định sắp xếp lớp học theo đúng nguyện vọng của các bạn học viên.
LIÊN HỆ: 083.881.9191 LỚP HÀN SƠ CẤP 1

- Đối tượng: cho người bắt đầu

- Thời gian học: học vào buổi tối tuần 3 buổi - khoá học từ 40h /khoá LỚP

LỚP HÀN SƠ CẤP 2

- Đối tượng: cho những người đã học xong sơ cấp 1

- Thời gian học: học tối 17h30 đến 19h30 một tuần 2 buổi - Khoá học 25 buổi

ƯU ĐÃI: Sau khoá học sẻ tư vấn miễn phí cho những ai có nhu cầu xin vào làm các Doanh nghiệp của Hàn Quốc ở Việt Nam.