Dạy Tiếng Anh A2

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hay khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ. Bằng tiếng Anh A2 do 10 đơn vị được Bộ Giáo Dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi hoặc chứng chỉ A2 tiếng Anh quốc tế do trường Đại học Cambridge Anh cấp.
Trình độ tiếng Anh A2 là gì?

Trình độ tiếng Anh A2 có thể sử dụng được các cấu trúc câu được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản và có vốn từ vựng về những nhu cầu thiết yếu. Như vậy, so sánh trình độ A2 tiếng Anh với các chứng chỉ tiếng Anh quốc gia A, B, C cũ thì  trình độ A2 tương đương trình độ B trước đây.

Ai cần thi lấy chứng chỉ tiếng Anh A2?

  • - Học sinh tốt nghiệp cấp 2 cần đạt trình độ tiếng Anh bậc 2
  • - Sinh viên một số trường Cao đẳng và Đại học có yêu cầu
  • - Chuyên viên
  • - Giáo viên mầm non và tiểu học hạng II, III
  • - Giáo viên THCS và THPT hạng II... 

Học và Thi chứng chỉ tiếng Anh A2 ở Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Bách Khoa

Học Tiếng Anh A2 tại Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Bách Khoa là môi trường đào tạo tốt nhất cho bạn hiện nay. Trung tâm với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, tận tình sẽ giúp bạn học Tiếng Anh một cách đam mê và thích thú.